Společenské události

Společenské události

Kompletní balíček pro Vaši akci z jednoho zdroje: živá nahrávka, přehrání na video zdi a live streaming.

 

Kongresy, jednání, sympozia, konference či valné hromady. Vždy jde o jednodenní nebo vícedenní události, kde si účastníci předávají poznatky a postřehy o specifických tématech a diskutují mezi sebou. K tomu patří také sjezdy politických stran, pravidelná setkání funkcionářů nebo členů politických stran, organizací nebo sdružení.

Kromě samozřejmého přenosu projevů a prohlášení na video obrazovkách ocení organizátoři i účastníci, když mají možnost vidět znovu záznam po skončení akce na internetu, intranetu nebo DVD.

Nastavení kamery pro záznam konference

Nastavení kamery

S optimálním využitím kamer přenášíme Vaše sdělení a témata, čímž se zvyšujeme pozornost diváků. S použitím tří nebo více kamer lze uskutečňovat změnu perspektivy, rozmanité záběry a zajímavé prostřihy.

Mobilní ramenní kamery s rádiovým spojením lze pružně použít, mohou zachytit dynamické a fascinující obrazy a doprovázet natáčené osoby.

Komunikace mezi obrazovou režií a jednotlivými kamerami probíhá přes interkom. S organizátory kongresů si předem připravíme přesný plán jednotlivých událostí, což nám pak zaručí, že kamery jsou v pravý čas v pohotovostním režimu a všechny vrcholy Vaší akce jsou podchyceny.

Co můžete očekávat od nás

Ve fázi plánování a projektování je potřeba, abyste společně s naším produkčním definovali přesný rozsah a průběh akce. Důležité je ujasnit si velikost a náplň akce a zúčastněné strany. Čím více kamer bude použito, tím rozmanitější a hodnotnější bude výsledný dojem pro diváky. Stavba kompletního technického zázemí se provádí v dostatečném předstihu před začátkem akce. Pravidelná setkání mezi všemi zainteresovanými stranami jsou nezbytné, aby mohly být brány v potaz možné krátkodobé změny v programu.

 

Další možnosti

Top poradenství a informace – jsme tu pro vás!